Årlig Energimarknadsöverblick – 2016

Det var ett bra år för energisektorn som fick tolv starka månader under 2016, inte minst tack vare hjälpen från respektive tillverkare och regeringar som inte ville se energipriserna gå ner, åtminstone inte än, eftersom hela deras ekonomier skulle riskera att gå i konkurs om det blev så.

Detta syntes bäst i oljeproducenternas respons inom och utanför OPEC när de möttes i slutet av året. Olja hade redan haft ett ganska bra år jämfört med vad som hände i 2015 och året blev bara bättre när tillverkarna möttes och bestämde att de skulle sänka oljeproduktionen för att öka priserna. Den här typen av stöd är det som man förväntar sig att energivaror ska få från sina respektive regeringar och det bör vara tillräckligt för att hålla energipriserna starka. Det enda som kan förstöra kooperationen mellan producenterna är geopolitiska konflikter som det vi såg i 2015 vilket då ledde till en stor nedgång i energipriserna. Men inget sådant hände i år och vi såg hur råolja, brent, naturgas, bensin och eldningsolja stod sig starka.

Efter att ha avslutat förra året svagt, fick naturgas ett starkt år, då efterfrågan fortsatte att vara ganska hög och BPs annonserade att de också skulle gå in stort i naturgasmarknaden under kommande året. Detta visar att marknaden är full av potential och att naturgasmarknaden kommer bara att växa i framtiden, vilket har hållit priserna stabila.

I år har stjärnan definitivt varit råolja som vi såg stiga från sitt lägsta värde på runt $27 till så högt som $55 mot slutet av året. Återhämtningen för oljepriserna började ganska tidigt under året då efterfrågan för olja fortsatte att vara hög, samtidigt som utbudet drabbades på grund av geopolitiska spänningar vilket ledde priserna till att klättra upp mot 40-värdet. Men mot slutet av året såg vi priserna hoppa upp ännu mer då oljeproducenterna bestämde sig för att minska sin produktion från januari 2017 för att höja oljepriserna. Detta var en sista åtgärd för att rädda dessa länders ekonomier, som led på grund av låga oljepriser, och kom som en överraskning när de bestämde sig för att arbeta nära tillsammans, vilket bidrog till att pressa oljepriset upp mot $55.

Inför 2017 räknar vi med starka energipriser med råolja och naturgas i spetsen. Till skillnad från de andra energikällorna, är dessa mycket viktiga råvaror och stora delar av världen fortsätter att vara helt beroende på dessa för sitt dagliga levande. Detta är ett av de viktigaste skälen till varför energipriserna antagligen kommer att fortsätta att vara så höga. Feds höjda räntor kan ha en påverkan på dessa varor, men påverkan på energipriserna skulle vara mycket liten jämfört med andra. Råolja kommer antagligen att stabilisera sig runt $60 per fat, eftersom detta är priset som producenterna skulle vara bekväma med för att upprätthålla sina ekonomier på den nivån som de vill. Detta skulle innebära att priserna sannolikt kommer att nå höga toppar under en stor del av året 2017, varvat med perioder av korrigering. Det enda som skulle kunna sätta käppar i hjulet är tron hos marknaden att producenterna inte kan fortsätta att samarbeta med varandra så länge och att avtalet kommer till slut att avbrytas vilket skulle leda till lägre priser. Detta skulle, i så fall, bli ett lyft för naturgas då investerare skulle byta sina investeringar mot naturgas i hopp om bättre och säkrare avkastning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *